Siyasi Partilere Çağrımız

Türkiye’nin demokratik normlara ve kurumlara geri dönüşü/geçişi sürecinin birçok unsur içermesi ve çok katmanlı olması gerektiği açıktır. Hepsi birbirinden önemli çok sayıda sorunla karşı karşıya bir ülkede çözümlerin, sadece siyasi partiler üzerinden yürütülmesinin zorluğu her geçen gün artmaktadır. Toplumsal muhalefet veya sivil toplumun, siyasi muhalefetle bir araya gelmesi ve birbirlerinden karşılıklı olarak beslenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede Ben Seçerim, siyasi partilerden aşağıdaki taleplerde bulunmaktadır:

  1. Kadınların siyasette karar verme mekanizmalarında  yer alması için çalışan Ben Seçerim’in adaylaşmasını önerdiği ve bizzat desteklediği kadınların siyasi partilerce de desteklenmesi;
  2. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadına karşı şiddet sorunun çözümünün tüm parti programlarında en temel sorun ve hedefler arasında yer alması;
  3. Siyasi partilerdeki tüm karar alma mekanizmalarında kadın sayısının artırılması ve daha fazla kadının siyasi partiler tarafından seçilecek yerlerden aday gösterilmesi;
  4. Belediyeler ve siyasi parti yöneticilikleri dahil dahil tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda  kadın yönetici sayılarının artırılması;
  5. Kadın aday belirleme süreçlerinin şeffaflaşması ve belirleme kriterlerinin Ben Seçerim değerleriyle örtüşmesi.

Çerezler kullanıyoruz, detaylar: .