İklim Adaleti ve Kadın

Çalışmalarımızda, yürüttüğümüz projelerde birlikte yol alacağımız  kadın siyasetçilerin, toplumsal cinsiyete duyarlı iklim politikaları geliştirmeleri konusunda çalışma yapmalarını bekliyoruz. Ben Seçerim Kadını, iklim adaletsizliğinden en etkilenen kesimin kadınlar olduğunun farkındadır ve bunu değiştirmek için çalışır.

Kadının karar mekanizmalarında olması, sosyal ve ekonomik olduğu kadar çevre gelişimini de etkiler. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önemli bir hak ihlali olarak tanımlandığı günümüz dünyası, aynı zamanda iklim ve  çevre krizlerinden en çok kadınların zarar gördüğünü göstermektedir.

Kadınları karar mekanizmalarına taşımak için kurulan Ben Seçerim Derneği, iklim adaletinin kadınların katılımı olmadan sağlanamayacağına inanmakta, bununla beraber dünyanın her yerinde  iklim-çevre kararlarında masada kadınların yeterli oranda temsil edilmediklerini görmektedir. Kadınların , dünyanın her yerinde başlattıkları çevre eylemleri, aktardıkları  deneyimler ve farkındalık konusunda başlattıkları çalışmalar çevre adaleti konusunda daha etkin olmaları gerektiğini göstermektedir. 

Ne yazık ki kadınlar her alanda olduğu gibi, iklim adaleti toplantılarında da bariyerlerle karşılaşmaya devam etmektedirler.

Bu nedenle Ben Seçerim, 2022-23 senesinde kadının siyasete katılımının yanı sıra toplumsal cinsiyet odaklı iklim adaleti konusunda çalışma kararı almıştır.

Çerezler kullanıyoruz, detaylar: .