Manifesto

BEN SEÇERİM

Yeni bir siyasal iklime ihtiyacımız var.

Bu iklimde eşit, özgür ve adil bir düzen için kafa yoran, bu hedefler doğrultusunda çalışan siyasete ve siyasetçilere ihtiyacımız var.

Oy verenleri için çalışan, bir şeyler olmak için değil, bir şeyleri değiştirmek için siyaset yapan, düzenin sorunlarını gören, takip eden ve çözüm üreten siyasetçilere ihtiyacımız var.

Yeni bir siyaset dili, yeni bir siyaset şekline ihtiyacımız var. Bu amaçla:

Ben Seçerim, doğru insanların siyasette yer almasını sağlayacak.

Ben Seçerim, gündelik hayatımızı sarsan, değiştiren, nefes almamızı günden güne zorlaştıran politikaların değişmesi konusunda mücadele edecek siyasetçileri seçecek.

Ben Seçerim, siyaset tarafından görmezden gelinen kesimleri siyasete taşıyacak.

Siyasetin dilini, kimliğini, üslubunu, siyaset yapma şekillerini değiştirecek.

Iklim adaletsizliğinin en çok kadınları etkilediğinin  farkında olarak, bu adaletsiliği gidermek için çalışacak.

Ben Seçerim, bağımsız bir güç olarak, siyasi partilerin dönüşmesini, siyasetin birbirini ezerek değil yükselterek yapılmasını, liyakat ve eşitlik ilkelerine uygun olarak dönüşmesini hedefleyecek. Siyaset dilinin yeniden ve daha kapsayıcı olması için çalışacak.

Ben Seçerim, ilk olarak siyasette cinsiyet eşitliğinin ve iklim adaletinin sağlanmasının yanı sıra  siyasi dilin değişimi için çalışacak; bunun için siyasete giren kadınları bulacak, hazırlayacak ve aktif siyasete katılmaları için onları destekleyecek.

Ben Seçerim, siyasette kullanılan çatışmacı ve kutuplaşmayı körükleyen dilin değişmesi için çalışmalar yapacak.

Ben Seçerim, bir baskı grubu olarak, doğru, farkındalığı yüksek kadınların doğru yerlerde siyaset yapmaları ve karar alma pozisyonlarına gelmeleri için çalışacak.
 

Çerezler kullanıyoruz, detaylar: .