Hakkımızda

Ben Seçerim, temsiliyet ve katılımın her alanında kadınların varlığını, eşitliğini ve etkinliğini arttırmak için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Toplumda, seçilmiş ve atanmış tüm konumlarda, kadınların sayısının arttırılması ve kalıcılıklarını sağlamayı amaçlar.

Kadınların kendilerinin ve tüm toplumun sorunlarının çözümünde öncü niteliklerinin tanınması ve yaygınlaşması için çalışır. Bu amaçla da, öncelikle siyasette karar alıcı ve şekillendirici konumda var olmalarını öngörür. Ben Seçerim bu kapsamda kadın aday belirleme ve belirlenen kadın adayların seçilebilecek yerlerden adaylaşması için kadınlara eğitimler verir, seminer programları hazırlar, karar verici kadınlarla toplantılar düzenler.

Siyasi partiler nezdinde Ben Seçerim adayları için faaliyetler gerçekleştirir ve baskı unsuru oluşturur. Ben Seçerim kadınlarının tüm tanıtım çalışmalarını üstlenir.

MANİFESTO

BEN SEÇERİM

Yeni bir siyasal iklime ihtiyacımız var.

Bu iklimde eşit, özgür ve adil bir düzen için kafa yoran, bu hedefler doğrultusunda çalışan siyasete ve siyasetçilere ihtiyacımız var.

Oy verenleri için çalışan, bir şeyler olmak için değil, bir şeyleri değiştirmek için siyaset yapan, düzenin sorunlarını gören, takip eden ve çözüm üreten siyasetçilere ihtiyacımız var.

Yeni bir siyaset dili, yeni bir siyaset şekline ihtiyacımız var. Bu amaçla:

Ben Seçerim, doğru insanların siyasette yer almasını sağlayacak.

Ben Seçerim, gündelik hayatımızı sarsan, değiştiren, nefes almamızı günden güne zorlaştıran politikaların değişmesi konusunda mücadele edecek siyasetçileri seçecek.

Ben Seçerim, siyaset tarafından görmezden gelinen kesimleri siyasete taşıyacak.

Siyasetin dilini, kimliğini, üslubunu, siyaset yapma şekillerini değiştirecek.

Ben Seçerim, bağımsız bir güç olarak, siyasi partilerin dönüşmesini, siyasetin birbirini ezerek değil yükselterek yapılmasını, liyakat ve eşitlik ilkelerine uygun olarak dönüşmesini hedefleyecek. Siyaset dilinin yeniden ve daha kapsayıcı olması için çalışacak.

Ben Seçerim, ilk olarak siyasette cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve siyasi dilin değişimi için çalışacak; siyaset yapması gereken kadınları bulacak, hazırlayacak ve aktif siyasete katılmaları için onları destekleyecek.

Ben Seçerim, siyasette kullanılan çatışmacı ve kutuplaşmayı körükleyen dilin değişmesi için çalışmalar yapacak.

Ben Seçerim, bir baskı grubu olarak, doğru insanların doğru yerlerde siyaset yapmaları için çalışacak.

HİKAYEMİZ

Ben Seçerim kurucularının yolları, kariyerleri ve hayatlarının farklı noktalarında çeşitli kereler kesişti. Tanışıklıkları ve dostluklarının ötesinde, Türkiye’de kadın sorunlarının çözümü için konusunda uzman, değişime açık, eşitlikçi kadınların siyasette karar mekanizmalarına taşınmalarının gereğini bilfiil bu konuya odaklanarak bir araya geldikleri iki yılı aşkın süre konuştular.

Kadın hareketinin neden siyasete akmadığını araştırdılar; konuşur ve araştırırken de siyaset girmek isteyen ancak siyaset mekanizmalarında kaybolmaktan çekinen pek çok kadınla da karşılaşmaya devam ettiler. Siyasi dilin değişmesinin pek çok şeyi değiştirebileceğine olan inançları pekişti.

Bu toplantılardan, araştırmalardan ve tanışmalardan Ben Seçerim doğdu.

Ben Seçerim, her partiden kadın adaylar çıkartmak için kuruldu.

Kadınların siyasette görünür olmaları konusunda baskı oluşturmak için kuruldu

Çevresini değiştirecek daha çok kadın hikâyesi yaratabilmek için kuruldu.

Ben Seçerim, adaylaştıracağı kadınların siyasette ilerleyebilmesi konusunda bir kanal olabilmek için bir araya geldi.

Ben Seçerim; kadınların eğitiminden, siyaset yapmak istediği partilerle ilişki kurmasını sağlamaya, adaylaşma sürecinde ihtiyacını hissettikleri tüm desteği onlara sağlayıp, onlarla dayanışmak için kuruldu.

Ben Seçerim Derneği 24 Eylül Cuma günü çok değerli katılımcılar ile birlikte açıldı!

Hikâyemiz basit ve bir o kadar karmaşık; meselemiz, Ben Seçerim kadınlarınının tüm karar alma mekanizmalarının içinde yer almasını sağlamak.

Çerezler kullanıyoruz, detaylar: .