Kadın Dayanışma Köprüsü Projesi

Kadın Dayanışma Köprüsü Projesi

Depremin yaşandığı Malatya ve Kahramanmaraş kentlerinde kadınların siyasi temsili önemli ölçüde düşük ve bölge genellikle kadın politikacıları ve siyasi aktörleri kabul etmiyor. Şehirlerin etkili bir şekilde yeniden inşası için kadınların deneyimleriyle ve katılımlarıyla katkıda bulunarak aktif ve katılımcı bir rol üstlenmeleri esastır. Bu özellikle yerel seçimler sırasında önemlidir çünkü kadınların katılımı yerel yönetimler üzerinde önerilen politikaları ciddi şekilde değerlendirme yönünde baskı yaratabilir. Bu projenin hedefleri çok yönlüdür; Malatya ve Kahramanmaraş'ta kadınların yerel siyasette temsilinin artırılması, yerel kadın STK'larının faaliyetlerinin teşvik edilerek kadınların görüşlerini dile getirme fırsatları yaratılması, genç kadınların talep ve kaygılarının görünürlüğünün artırılması gibi amaçları bulunur. Depremzede kadınların hedef grup olduğu proje, yerel seçim döneminde siyasi diyalogu artırmayı amaçlar. Ayrıca bu girişim, depremden sağ kurtulan genç kadınların seçim döneminde siyasi öncelikleriyle ilgili tartışmalara aktif olarak katılmaları için bir platform sağlamayı amaçlıyor.

Deprem sonrasında kentlerde toplumsal cinsiyete duyarlı ihtiyaç analizinin yapılması oldukça önemlidir. Bu projemizde Malatya ve Kahramanmaraş illerinde kadın vatandaşların, kadın STK temsilcilerinin ve kadın siyasetçilerin katılımıyla toplantılar düzenleyerek bölgede ihtiyaç analizi yaptık. Proje sonunda topladığımız verileri bir kitap haline getirerek yerel yöneticilere ilettik.

Çerezler kullanıyoruz, detaylar: .